Redna letna skupščina Turističnega društva je bila izvedena dne 26.3.2021 ob 18 uri

Zaradi Covid omejitev, ki niso dovoljevali javnega zbiranja več kot 10 ljudi, je bila skupščina izpelajana preko spleta. 

Skupščina je potrdila poslovnik o delu skupščine, poročilo nadzornega odbora za leto 2020, poročilo upravnega odbora – letno poročilo in zaključni račun za leto 2020, plan za leto 2021, ter potrdila predlagane spremembe članov upravnega odbora.