Redna letna skupščina Turističnega društva je bila izvedena dne 19.3.2022 ob 18:30 v prostorih restavracije Šobec v Lescah .

Skupščina je potrdila  poročilo nadzornega odbora za leto 2021, poročilo upravnega odbora – letno poročilo in zaključni račun za leto 2021, plan za leto 2022, ter potrdila predlagane spremembe članov upravnega odbora ter disciplinske komisije.