Redna letna skupščina Turističnega društva je bila izvedena dne 17.3.2023 ob 18:30 v prostorih restavracije Šobec v Lescah .

Skupščina je potrdila  poročilo nadzornega odbora za leto 2022, poročilo upravnega odbora – letno poročilo in zaključni račun za leto 2022, plan za leto 2023,  potrdila predlagane spremembe članov upravnega odbora ter disciplinske komisije  in predlagane spremembe statuta društva.