Sožitje med generacijami, mlada delovna ekipa, odgovorno upravljanje naravnih danosti, družbena odgovornost in prostovoljstvo. To so turistični delavci v Lescah.

Priznanja za dobro delo se vrstijo druga za drugim. Na DNEVIH SLOVENSKEGA TURIZMA V LAŠKEM je Turistična zveza Slovenije  KAMP ŠOBEC proglasila za NAJBOLJŠI KAMP V SLOVENIJI.  To priznanje se je priključilo k več kot stopetdesetim priznanjem iz preteklosti.  Med njimi so letos uvrstitev na lestvico najboljših kampov v Sloveniji in Evropi po kriterijih najvplivnejšega nemškega avto kluba ADAC, priznanje največjega spletnega portala v Sloveniji, Avtocampi.si kot najboljši kamp v Sloveniji, priznanja kot so Green Key – Zeleni ključ- Trajnostni okoljevarstveni certifikat za leto 2022, Green destination – STO- Certifikat zelene namestitve za leto 2022, ACSI- Najboljša kamp restavracija v Sloveniji za leto 2022, Gault Millau- Uvrstitev restavracije Šobec v vodnik Gault Millau 2022, Jetcamp- Top 10- Camping & Restaurant 2022 – restavracija Šobec. Ob naštetih je bilo še nekaj priznanj iz lokalnega okolja. Najpomembnejše  priznanje letošnjega leta je največje  število obiskovalcev kampa Šobec do sedaj ob zadovoljstvu zaposlenih delavcev in hvaležnem družbenem okolju.

V komercialnem smislu se večina stvari vrti okoli kampa Šobec, katerega edini lastnik je društvo. A društvo še zdaleč ni samo kamp. Gre za celoten Rekreacijski park Šobec, ki obsega veliko večje območje pod Lescami ob reki Savi Dolinki, gre za zelo zavzeto delovanje društva pri razvoju turizma in družbenega življenja ter razvoja v Lescah in Radovljici v povezavi z Bledom.

Turistično društvo Lesce je bilo ustanovljeno leta 1956. Dve leti prej so s prostovoljnim delom začeli graditi kamp Šobec  v Lescah. Velika zahvala in pohvala gre viziji prve generacije, ki je vodila društvo, saj v tistem težkem povojnem času turizma še ni bilo veliko. Druga velika zasluga prvih prostovoljcev je bila njihova sposobnost, da so kmalu po začetku medse povabili mlade. Tako od sedemdesetih let prejšnjega stoletja društvo in delo v kampu vodi druga generacija. Ta je začeto delo nadgradila do mednarodne razpoznavnosti in s kakovostjo segla popolnoma v vrh kamping turizma v Evropi. Odgovornost prevzema že tretja generacija. Poleg obsežnega prostovoljnega dela, je društvo gospodarsko dejavnost organiziralo v več podjetjih, od katerih je največje in najpomembnejše tisto, ki upravlja od društva najet kamp Šobec, ki je del Rekreacijskega Parka Šobec, kamor sodi tudi hipodrom in zemljišče ob reki Savi Dolinki, pred sotočjem s Savo Bohinjko. Premoženje društva je veliko in vsebina delovanja je obsežna. Zato ima društvo poleg predsednika z dolgim stažem tudi mladega, a že izkušenega poslovnega direktorja Petra Kavčiča.

Kljub društveni organiziranosti je gospodarska dejavnost v kampu Šobec  vodena povsem podjetniško in profesionalno. Pri delu prave ločnice med društvom in podjetji, ki so v njegovi lasti ni. Sodelovanje in odgovornost sta prepletena med prostovoljstvom in zaposlenimi, a s točno določenimi cilji in nalogami. Ob direktorju Urošu Ambrožiču so še prizadevni sodelavci, ki v kampu sestavljajo »ekipo z nasmehom« . Skrivnost uspeha je v sožitju različnih generacij, v sožitju prostovoljnega in visoko profesionalnega in  brezkompromisnega ciljno usmerjenega dela. Rezultat tega je v kampu Šobec ohranjena in skrbno negovana narava, zavidljivo kakovostna ponudba vseh turističnih storitev z mlado in zadovoljno ekipo.

In vse to v upravljanju največjega turističnega društva v državi s skoraj 2000 člani,  ki z velikim občutkom za družbeno odgovornost obsežno materialno vlaga tudi v krajevno infrastrukturo, povezuje druga društva v okolju in jim izdatno denarno pomaga, ter ob skrbi za turistični podmladek v osnovni šoli vzgaja nove generacije svojih naslednikov. Podobnega primera v Evropi ni. Vse to se da, če se hoče in zna.