Članarino za leto 2022 naša poverjenica pobira od začetka meseca aprila po Lescah.  Vsi ostali člani (izven Lesc) pa članarino lahko  poravnte v recepciji kampa Šobec vsak torek od 15. do 16. ure.

Vloge za nova članstva skladno s statutom društva potrjuje upravni odbor. Za oddajo vloge pokličite Vodjo turistične pisarne na tel 04 53 53 703.