Članarino za leto 2022 lahko člani poravnate v recepciji kampa Šobec vsak torek od 15. do 16. ure.

Vloge za nova članstva skladno s statutom društva potrjuje upravni odbor. Za oddajo vloge pokličite Vodjo turistične pisarne na tel 04 53 53 703.